Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimleri easychair.org etkinlik yönetim sistemi üzerinden yapılacaktır.
https://easychair.org/conferences/?conf=uyms17

YTM Alt Alanı Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimleri easychair.org etkinlik yönetim sistemi üzerinden yapılacaktır.
https://easychair.org/conferences/?conf=ytm2017

Bildirilerin Türkçe olarak Springer formatına uygun olarak hazırlanmış olması (LNCS Bildiri Formatının kullanılması) gerekmektedir. Bildirilere header, footer ve sayfa numarası konulmamalıdır. Bildiriler sisteme PDF formatında yüklenecektir.

Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler online olarak CEUR Workshop Proceedings araciligi ile yayınlanacaktır.

Teknik bildiriler, konular bölümünde listelenen konularda ve diğer yazılım mühendisliği konularında yapılan özgün araştırma ve uygulama çalışmalarını içermelidir. Teknik bildiri uzunluğu 12 sayfadır.

Deneyim bildirileri 8 sayfadır. Deneyim bildirileri, yazılım mühendisliği teknikleri, araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları içermektedir. Deneyim bildirilerinde deneyimin elde edildiği çalışmaya veya ürün geliştirilmesine başlamanın temelindeki motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir.

BİZİ TAKİP EDİN

Twitter Linkedin


SPONSORLAR

Sponsorlar Havelsan Turkcell Alanya Belediye İdea teknoloji