Fevzi Belli

Fevzi Belli, Paderborn Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


Yazılım Mühendisliğinin kuramsal temeli üzerine

Fevzi Belli, Paderborn Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Teknik yöntem ve uygulamalara dönük bir araştırma-gelştirme alanının bir mühendislik dalı olarak kabul edilebilmesi için aranan şartlardan birisi, belki de en önemlisi, bu alanı oluşturan sistem ve süreçlerin “hesaplanabilir” olmasi, ya da eski terimi ile bir “hendeseye” sahip olmasıdır.

Bilgisayarların tasarımı, inşa edilmesi ve uygulanması, bir araştırma alanı olarak, uzun yıllar elektrik mühendisliği ile uygulamalı matematik arasında paylaşılmış bazan birine (computer engineering), bazan diğerine (computer science) daha yakın görülmüştür. Gerçek odur ki, her iki alanı birleştiren öğe, kullanılan kuramsal/matematiksel temellerdir.

Bu konuşmada yazılım mühendisliinin oluşumu, bir “hendesesi” olup olmadığı irdelenecek ve donanım mühendisliği ile ortak alanları araştırılacaktır. Bu çerçevede, ilk bakışta birbirinden uzak görülen uygulama konularının, örneğin “grafiksel kullanıcı arayüzlerinin” ve ”dijital devrelerin” aynı kuramsal yöntemlerle tasarlanabileceği ve doğrunalabileceği örneklerle gösterilecektir.

Fevzi Belli doktora öğrenimini 1978, doçentlik çalışmalarını ise 1986 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Enformatik Bölümünde, Yazılım Güvenirliği ve Programlama Yöntemleri konularında tamamladı. Bu çalışmalarına parallel olarak 10 yıl kadar Almanya’da bir araştırma enstitüsünde ve Siemens bünyesinde çeşitli yazlım şirketlerinde sistem programcısı, yazılım ve test mühendisi olarak çalıştı. 1983 yılında Bremerhaven Üniversitesi’ne Algoritmalar ve Programlama Metodları dalına professor olarak atandı. 1989 yılında Paderborn Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Kürsüsü başkanlığına atanan Fevzi Belli, yazılım güvenirliği, sınanması, hata bağışıklığı konularında uzun yıllardır çalışmaktadır ve bu konularda 200e yakın makalesi, 20ye yakın kitabı vardır. Çok sayıda milletlerarasi toplantıda bilimsel başkanlık yapmış ve davetli konuşmacı olarak çağırılmıştır. Paderborn Üniversitesi’nden emekli olmasını müteakip, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde çalışmalarını “Dependable Components and Systems” grubunda sürdürmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN

Twitter Linkedin


SPONSORLAR

Sponsorlar Havelsan Turkcell Alanya Belediye İdea teknoloji